Aktuality

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme nuceni změnit plánovaný program rozebírání milíře. Díky stále vanoucímu větru je dřevěné uhlí vypálené dříve a nemá smysl nechávat milíř hořet déle. Děkujeme za pochopení a oznamujeme nový termín rozebírání milíře v PÁTEK 22.ZÁŘÍ 2017 KOLEM POLEDNE. Bližší informace podá Ing. Martina Skřivanová, tel. 725705351. 

V sobotu 16.9.2017 v okolí Lesovny na Flekačkách proběhne den otevřených dveří Lesů města Písku s.r.o., v jehož rámci se uskuteční i 4.ročník stavby a zapálení milíře. Mimo to jsme pro vás připravili bohatý program pro děti i dospělé viz. přiložený plakát.

Nepříznivé klimatické podmínky, sucho a vysoké teploty, jsou největší příčinou rozvoje kůrovce - lýkožrouta smrkového. Napadá smrkové porosty oslabené suchem a ty nejsou schopné se bránit a hynou.

Abychom předešli ještě většímu rozšíření kůrovce, zpracováváme takto napadené stromy, asanujeme je vhodnými insekticidy a v co nejkratším termínu odvážíme z lesa. Do postřiků se přidává barevná kontrastní látka, abychom rozlišili ošetřené a neošetřené kmeny. Proto se můžete v lese setkat s modrými či fialovými stromy.

Včasné zpracování a ošetření dřeva vyžaduje zvýšený pohyb našich zaměstnanců a soukromých dopravců. Proto se můžete při procházkách v lese setkat se zvýšeným provozem. Žádáme vás o trpělivost při setkání s dopravními prostředky.

                Skladka sm                Skladka modra smKurovec sm

Valná hromada lesů města Písku s.r.o. se koná ve čtvrtek 8.června 2017. Program a bližší informace naleznete zde .

9.3.2017 se otevřou střeliště na střelnici Provazce a zahájíme sezonu 2017. Přijďte si zatrénovat každé úterý a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Před náštěvou se můžete podívat na aktuální počasí na Provazcích.