Aktuality

Pět lesních cest bylo osazeno závorami zabraňujícími neoprávněnému vjezdu do lesa. Kolem všech závor jsou zhotoveny objezdy pro cyklisty. Jedná se o tyto lokality: Havírky - svážnice nad "Dubem", za Semicemi U Jána a na Zelené aleji, v Novém Dvoře "U Šálků palouku" a u Albrechtic nad Vltavou v Radotěši pod hájovnou Kopaniny.

 

Závora sm

Na cestě z Vohybalu směrem k Živci a z Velké Brašny na Křižatky jsme nově instalovali dvě pozorovatelny. První je s výhledem na nejvyšší vrch Píseckých hor Mehelník a druhá na panoramata Šumavy. Doufáme, že si k nim najde cestu hodně návštěvníků píseckých lesů a budou jim sloužit k relaxaci a odpočinku.

 

Pozorovatelna sm          Pozorovatelna1 sm

V noci z 11. na 12. května 2016 se v budce u Lesovny vylíhlo prvních pět sýkorek. Uvidíme, zda se vylíhnou i další a budeme moci společně sledovat, jak rostou. 

Na krmítku u Lesovny jsme zaznamenali celkem 16 ptačích druhů. Pod okno s přehráváním videa je uvedeme jejich jména a pokud jste sami viděli druh, který nám unikl, budeme rádi, když nám jej napíšete. Po kliknutí na jméno se dostanete do fotobanky, kde si můžete zvolený druh v klidu prohlédnout na fotografiích.

V současné době jsme kameru přemístili do ptačí budky a můžete v přímém přenosu sledovat hnízdění sýkory koňadry. Líhnutí mláďat očekáváme během tohoto týdne.

S příchozím jarem a vysokými teplotami, při kterých začali být kůrovci aktivní, umisťujeme do porostů zařízení na monitoring, odchyt a hubení kůrovců - lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus). K těmto účelům se používají různé metody:

1. lapače - černé desky o rozměrech asi 50 x 50 x 10 cm do kterých se umístí feromon a kůrovec při náletu uvízne v nádobě, umístěné pod lapačem

2. otrávené lapáky - poražený odvětvený strom, postříkaný insekticidem a kontrastní látkou, na který se umístí feromon. Kůrovec při náletu na kmen zahyne.

3. trojnožky - stavba ze 3 kusů polen, rovněž chemicky ošetřená jako otrávený lapák, plnící stejnou funkci

Žádáme veřejnost, aby se těchto zařízení nedotýkala a neničila je. Děkujeme!

lapac sm           lapak sm           trojnozka sm           kontrola sm

Pod některými lapáky a trojnožkami je umístěna bílá textílie, na které jsou dobře patrní uhynulí jedinci.