Aktuality

Písečtí lesníci se potýkají se zpracováním následků sucha z minulého roku. Suché a kůrovcem napadené stromy se snažíme co nejrychleji odstranit, abychom předešli ještě většímu poškození porostů. V nejvíce zasažených místech zpracováváme souše pomocí harvestorů, speciálních strojů na těžbu a sortimentaci dřeva. V blízkosti těchto strojů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, žádáme proto návštěvníky, aby nevstupovali do porostů, kde se pohybuje tato technika.

Na krmítko u Lesovny na Flekačkách se slétá stále více ptáků. Během pozorování jsme napočítali celkem 9 druhů: sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora uhelníček, brhlík lesní (obecný), zvonek zelený, dlask tlustozobý (bohužel se objevil jen jednou hned v prvních dnech po naistalování krmítka), čížek lesní a vrabec polní.

Pokud uvidíte i jiné druhy, napište nám, rádi je zařadíme do seznamu.

 

Krmitko sm          sykora sm

Stejně jako v předešlých letech budeme prodávat vánoční stromky na hájence Jarník. Prodej bude zahájen 4.12.2015 a bude probíhat denně od 8 do 16 hodin až do 23.12.2015. Stromky budeme průběžně doplňovat a k dostání budou následující druhy: smrk lesní a stříbrný, borovice lesní a černá, jedle bělokorá, jedle obrovská a kavkazská. Nově nabídneme stříbrný smrk v kontejneru. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce.

V neděli 4.10.2015 poskytla 

Vrc_1_sm