Aktuality

V noci z 11. na 12. května 2016 se v budce u Lesovny vylíhlo prvních pět sýkorek. Uvidíme, zda se vylíhnou i další a budeme moci společně sledovat, jak rostou. 

Na krmítku u Lesovny jsme zaznamenali celkem 16 ptačích druhů. Pod okno s přehráváním videa je uvedeme jejich jména a pokud jste sami viděli druh, který nám unikl, budeme rádi, když nám jej napíšete. Po kliknutí na jméno se dostanete do fotobanky, kde si můžete zvolený druh v klidu prohlédnout na fotografiích.

V současné době jsme kameru přemístili do ptačí budky a můžete v přímém přenosu sledovat hnízdění sýkory koňadry. Líhnutí mláďat očekáváme během tohoto týdne.

S příchozím jarem a vysokými teplotami, při kterých začali být kůrovci aktivní, umisťujeme do porostů zařízení na monitoring, odchyt a hubení kůrovců - lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus). K těmto účelům se používají různé metody:

1. lapače - černé desky o rozměrech asi 50 x 50 x 10 cm do kterých se umístí feromon a kůrovec při náletu uvízne v nádobě, umístěné pod lapačem

2. otrávené lapáky - poražený odvětvený strom, postříkaný insekticidem a kontrastní látkou, na který se umístí feromon. Kůrovec při náletu na kmen zahyne.

3. trojnožky - stavba ze 3 kusů polen, rovněž chemicky ošetřená jako otrávený lapák, plnící stejnou funkci

Žádáme veřejnost, aby se těchto zařízení nedotýkala a neničila je. Děkujeme!

lapac sm           lapak sm           trojnozka sm           kontrola sm

Pod některými lapáky a trojnožkami je umístěna bílá textílie, na které jsou dobře patrní uhynulí jedinci.

Písečtí lesníci se potýkají se zpracováním následků sucha z minulého roku. Suché a kůrovcem napadené stromy se snažíme co nejrychleji odstranit, abychom předešli ještě většímu poškození porostů. V nejvíce zasažených místech zpracováváme souše pomocí harvestorů, speciálních strojů na těžbu a sortimentaci dřeva. V blízkosti těchto strojů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, žádáme proto návštěvníky, aby nevstupovali do porostů, kde se pohybuje tato technika.

Na krmítko u Lesovny na Flekačkách se slétá stále více ptáků. Během pozorování jsme napočítali celkem 9 druhů: sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, sýkora uhelníček, brhlík lesní (obecný), zvonek zelený, dlask tlustozobý (bohužel se objevil jen jednou hned v prvních dnech po naistalování krmítka), čížek lesní a vrabec polní.

Pokud uvidíte i jiné druhy, napište nám, rádi je zařadíme do seznamu.

 

Krmitko sm          sykora sm