Aktuality

Stejně jako v předešlých letech budeme prodávat vánoční stromky na hájence Jarník. Prodej bude zahájen 4.12.2015 a bude probíhat denně od 8 do 16 hodin až do 23.12.2015. Stromky budeme průběžně doplňovat a k dostání budou následující druhy: smrk lesní a stříbrný, borovice lesní a černá, jedle bělokorá, jedle obrovská a kavkazská. Nově nabídneme stříbrný smrk v kontejneru. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce.

V neděli 4.10.2015 poskytla 

Vrc_1_sm

I v těžko přístupných terénech musíme zpracovávat polomy a kůrovcové dříví. Mezi takové lokality patří "Staré lázně", rokle v ostré zatáčce mezi Pískem a Vrcovicemi. Kvůli bezpečnosti dochází k omezení dopravy v obou směrech, vždy na dobu nezbatně nutnou, než přibližovací traktor vytáhne dřevo z rokle na silnici a přetáhne na dočasnou skládku, odkud jsou sortimenty hned odváženy. Žádáme řidiče o pochopení a chvilku strpení. Děkujeme

Vrc_1_sm   Vrc_2_sm   Vrc_3_sm 

Sdělovací prostředky jsou zdrojem informací pro širokou veřejnost a naším zájmem je, aby lidé měli co nejpřesnější zprávy o tom, co se děje nejenom v lesích, které jsou v majetku města Písku. Mezi média přinášející tyto informace  patří i Český rozhlas studio České Budějovice. Jednatel společnosti Ing. Václav Zámečník odpovídal na otázky redaktorky Jitky Cibulové Vokaté ohledně letošního suchého léta, jeho vlivu na les a na možný vývoj v následujících letech.

IMG_3084_sm   IMG_3087_sm