Lesy města Písku s.r.o.

Po politických změnách v roce 1989 a po schválení zákona o navracení majetku městům a obcím v roce 1991 byla k 1.1.1993 za účelem obhospodařování vrácených lesů a rybníků založena příspěvková organizace Lesy města Písku, která se v roce 1999 transformovala na společnost s ručením omezeným. Jediným vlastníkem společnosti je město Písek.

Z původního sídla firmy na Velkém náměstí se v roce 2012 ústředí Lesů města Písku přestěhovalo do nových prostor "Lesovny na Flekačkách".

Nahoru