Aktuality

Během dubna, května a června k nám na lesní pedagogiku zavítalo několik tříd z různých škol. Páťáci ze ZŠ Svobodná si vyzkoušeli jaké to je sázet malé stromky v lese, předškoláci z 9.MŠ Písek si vyzkoušeli hledat dalekohledem zvěř, co do lesa patří a nepatří. Z Bechyně k nám přijeli prvňáci a druháci a pozorovali zvěř v obůrce a dověděli se mnoho ze života zvěře, vytvářeli krásné palety z přírodnin, zjistili, jaký je rozdíl mezi lesní školkou a pasekou, také 4.C z Tylovy ZŠ přišla na procházku s píseckými lesníky. O Píseckých horách a hospodaření ve zdejších lesích získali informace studenti prvního ročníku gymnázia v Písku. Více ve fotogalerii

V lesích ve vlastnictví města Písku je v těchto dnech čilý ruch.  Zaměstnanci Lesů města Písku s.r.o. se snaží dohnat zpoždění jarních prací, které jim způsobila dlouhá zima. Holiny vzniklé po zimních těžbách musí být co nejrychleji znovu vysázeny.  Z vlastních lesních školek putují sazenice přímo na určená místa v lese.

Lesy města Písku s.r.o. plánují do poloviny května vysadit téměř 300 000 stromků různých druhů lesních dřevin. Převahu mají smrky a borovice. Do lesů se vrací zpět i jedle, modříny a douglasky. Z listnatých dřevin převládají duby a buky, na vlhká místa patří olše.

Lesy v okolí města Písku jsou známé pestrostí druhové skladby. Každá dřevina má jiné nároky na světlo, vlhkost či minerální bohatost půdy. Zkušený lesní personál těchto vlastností využívá a snaží se pro každou dřevinu najít optimální podmínky. Výsledky naší práce budou hodnotit další generace lesáků.

Lesnické řemeslo je specifické ve srovnání se zemědělci či průmyslem. Ti, když udělají chybu, tak ji mohou příští rok napravit, ale v lesnictví se napravují chyby až po 100 letech, proto je naším přáním dělat jich co nejméně, poučit se z historie a nepodlehnout neověřeným experimentům.

vyzvedvn          vyzvedvn01

Lesy města Písku jsou od loňského roku zapojeny do projektu "Škola + praxe = úspěch na trhu práce". V rámci tohoto projektu k nám přicházejí studenti závěrečného ročníku VOŠ lesnické Písek a zapojují se do praktických činností spolu s naším technickým personálem. Studenti mají možnost uplatnit své zkušenosti v lesnickém provozu. 

Studenti během praxí samostatně vytvářejí projekt na zalesňování a ostatní pěstební práce, vyznačují probírky a prořezávky, realizují odvoz dřeva, poznávají provoz ve školkách, seznamují se se zakládáním a údržbou plantáží vánočních stromků a mnoho dalšího.

Projekt je financován Evropskou unií.

Studenti_01

vetvicka_pruhlednaJako každý rok budou  Lesy města Písku s.r.o. prodávat vánoční stromky. Prodej bude probíhat denně od 6. do 23. prosince v době od 8 do 16 hodin na hájence Jarník. Na výběr budou jak stromky z lesních porostů - smrk, borovice a jedle bělokorá, tak i pěstované na plantážích - smrk pichlavý, borovice černá, jedle obrovská, jedle korejská.

Stromky budeme na prodejní místo dodávat průběžně, vždy čerstvě nařezané!

CENY SE NEMĚNÍ!!! Zůstává v platnosti ceník z roku 2011!!! 

Střeleckému areálu Provazce v Písku se dostalo cti zorganizovat a uspořádat finálový závod Českého poháru (ČP) Českého střeleckého svazu (ČSS) v disciplínách Skeet a Trap.

Český pohár je čtyřkolová soutěž každoročně pořádaná ČSS. Po Mistrovství republiky je nejdůležitější soutěží pořádanou ČSS, resp. jeho organizační složkou Sportovně střeleckými kluby. Slouží k zajištění přípravy reprezentace. Každé ze čtyř kol soutěže je přiděleno na jinou střelnici (Hradec Králové, Brno, Plzeň) tak, aby střelci byli nuceni předvést své dovednosti nejen na své domácí střelnici, ale i na střelnicích ostatních. Za výsledky a umístění v jednotlivých kolech ČP jsou střelcům přidělovány body (v hodnotách 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2, 1 bod od 1. do 8. místa)a na konci celého ročníku soutěže je na čtvrtém kole vyhlášen vítěz ČP v každé disciplíně a kategorii. Uspořádáním letošního čtvrtého, finálového kola byla pověřen Sportovně střelecký klub SLŠ Písek fungující na střelnici Lesů města Písku - Provazce. Písecká střelnice se tak poprvé zařadila mezi ostatní tři střelnice pořádající jednotlivá kola ČP.

Ve dnech 14.-16. září se sešlo celkem 61 střelců, aby vybojovali poslední možné body do letošního hodnocení ČP. Přivítala je vzorně připravená střelnice. Bohužel chyběli ti nejlepší jak ve Skeetu, tak i Trapu. Někteří, unaveni celoroční zátěží na vrcholových soutěžích doma i ve Světě si již vybírali zasloužené volno, jiní nepřijeli z obavy z neznámé náročné střelnice, další dali přednost soutěžím v zahraničí pořádaným v témže termínu.

Mnozí účastníci finálového závodu přijeli do Písku poprvé a především střelci Trapu se museli vyrovnat se zcela odlišnými podmínkami, než na jaké jsou zvyklí na jiných střelnicích využívaných pro soutěže ČSS. Písecký Trap má velmi složité pozadí, kdy terče létají do otevřeného prostoru, před Trapem se totiž rozprostírá velké údolí a střelci mají velmi často značné technické problémy s reakcí na terč, s jeho viditelností, či srovnáním vůči pozadí. Projevilo se to i na dosažených výsledcích, které byly nižší, než na jaké jsme zvyklí.

Výsledky:

 Celkové bodování Č.P.

 Vysledky CP Pisek

streliste