Ledování

Ani letošní zima nám příliš neumožnila naplnit sněžné jámy ledem a připravit se tak na uchování sazenic pro jarní zalesňování a školkování semenáčků. Díky mrazivému počasí posledních dnů se snažíme alespoň trochu ledu získat ze zamrzlých lesních rybníků. 

Led_sm     Led_01_sm     Led_02_sm