Josef Grégr

LESMISTR JOSEF GRÉGR (27. 7. 1795 - 27. 1. 1884) 

V roce 1818 navštěvoval technický učební ústav v Praze a později absolvoval patnáctiměsíční lesnickou praxi ve Velké Bělči na kamerálním panství Pardubice. V letech 1821 a 1822 studoval na lesnickém ústavu v Mariabrunnu u Vídně a poté vstoupil do státních služeb. V roce 1825 působil jako geometr I. třídy u c.  k. královské zeměměřičské katastrální komise v rakouském Štýru, poté přijal místo u města Hradce Králové, jako stavitel rybničních hrází. Roku 1834 přijal Josef Grégr místo pojezdného u městských lesů v Písku. Rodina se z Březhradu přestěhovala do Novodvorské myslivny v Píseckých horách, postavené na místě původního dřevěného objektu v letech 1815 - 1816. Dne 8. května 1837 se Josef Grégr u c. k. Vlastenecko - hospodářské společnosti Království českého v Praze podrobil zkoušce z teoretického a praktického lesnictví, kterou složil s výborným prospěchem. 22. ledna 1838 pak vykonal zkoušku z praktického lesnického účetnictví. Roku 1856, když odešel do výslužby písecký lesmistr Ignác Pöschke, se stal Josef Grégr jeho nástupcem; tehdy se přestěhoval z Novodvorské myslivny do Písku, kde bydlel v domě č. 151 na Pražském předměstí. Nový lesmistr byl přívržencem tzv. polaření, tedy takového režimu lesního hospodaření, v němž paseky po holoseči sloužily tři roky k pěstování polních plodin, což přinášelo písecké obci značné příjmy. Byl odpůrcem přirozeného zmlazování lesa. Rozvíjel stavbu lesních silnic a cest, aby byla těžba dřeva co nejefektivnější. Roku 1838 se Josef Grégr zasloužil o stavbu myslivny na Křižatkách a roku 1847 o stavbu silnice, která tuto myslivnu spojila s údolím U Vodáka u Písku. Zpracoval pojednání o píseckých lesích, které bylo 18. srpna 1857 vloženo do základního kamene nové školní budovy na Alšově náměstí v Písku. Prosazoval, aby železnice mířila údolím Otavy pod Hradišťským vrchem ke Švantlovu dvoru v Písku a odtud na Smrkovice, Myšenec a Protivín. Roku 1870 odešel Josef Grégr ve věku 75 let do penze a odstěhoval se do Prahy za svými syny Eduardem a Juliem.