Přírodní park Písecké hory

PŘÍRODNÍ PARK PÍSECKÉ HORY

Naše společnost Lesy města Písku s.r.o. spravuje měst­ské lesy převážně na území Píseckých hor. Toto území bylo pro výjimečnou krajinnou a druhovou pestrost i způsoby dosavadního hospodaření vyhlášeno býva­lým ONV v Písku v roce 1973 územím klidu. Dle záko­na č. 114 / 1992 Sb. přechází toto území do kategorie přírodních parků a to jako první na území jihočeské­ho regionu. Nově byl vyhlášen přírodní park nařízením Okresního úřadu v Písku v roce 2001. Tento přírodní park se roz­kládá na ploše 60,3 km2. Lesy města Písku se rozkládají na celkové ploše 6 500 hektarů.

pisecke_hory2   pisecke_hory3