Turistické trasy a cyklotrasy

V Píseckých horách najdete ideální terén pro turistiku a cykloturistiku všech věkových kategorií. Přímo v píseckých lesích najdete dva okruhy cyklostezek a mnohédalší trasy bezprostředně navazují např. cyklostrasy podél řeky Otavy. Zřízením těchto cyklistických tras chceme turistům zpříjemnit jejich výlety na kolech a zajistitkvalitní aktivní odpočinek, sportovní vyžití a estetické zážitky při poznávání píseckých lesů.

1. OKRUH: PÍSECKÉ HORY

  1. trasa č. 1015 : Písek - Údražská alej - Albrechtice n. Vltavou (mezinárodní trasa E 10)
  2. trasa č. 1016 : Údraž - Mlaka - Kluky - U Hromové jedle - Křižatka
  3. trasa č. 1017 : Albrechtice n. Vltavou - Údraž - Jehnědno - Chřešťovice - Kluky - Chrastiny - Křižatka - Živec - Písek

První okruh zpřístupňuje turistům Písecké hory a zahrnuje tři různě dlouhé a náročné trasy (trasy č. 1015, 1016, 1017). Cesty jsou vedeny především lesyPíseckých hor, ale jsou také směrovány na přilehlé obce a osady, kde jsou zajímavé historické a architektonické památky. V Albrechticích nad Vltavou jistě stojíza shlédnutí románský kostelík sv. Petra a Pavla z 12. století, který patří k nejvýznamnějším církevním stavbám na Písecku. Obvodní zdi přilehlého hřbitovatvoří stoosm náhrobních kapliček s unikátními malbami a veršovanými texty. U silnice z Jehnědna do Chřešťovic se nachází cenná kaple sv. Anny z 18. století.Pokud turisté odbočí z této trasy a pojedou dále na sever, k řece Vltavě, asi 1,5 km za Chřešťovicemi mohou vidět farní kostel sv. Jana Křtitele. Stavbaje původně raně gotická, ale časem došlo ke stavebním úpravám. U kostela se nachází archeologická lokalita knovízské a slovanské hradiště. Zajímavéstavby lidové architektury lze spatřit rovněž v obcích Kluky, Jehnědno a Údraž. Trasa č. 1015 je z větší části vedena po mezinárodní dálkové trase E 10z Petrohradu do Monaka.

2. OKRUH: SUDOMĚŘ

  1. trasa č. 1043 : Písek - Smrkovice - Hůrky - Putim - Ražice - Žižkova mohyla - Sudoměř
  2. trasa č. 1044 : Novodvorská křižatka - Nový Dvůr - Landrošty - Putim, ŽST
  3. trasa č. 1045 : Písek - Hradiště - Zátaví - Kestřany - Lhota u Kestřan - Sudoměř

Druhý okruh cyklostezek je nasměrován na Sudoměř. Trasa č. 1043 umožní cyklistům navštívit pomník Jana Žižky z Trocnova a připomenout si takvítěznou bitvu husitů z roku 1420 u Sudoměře nebo se podívat na národní přírodní rezervaci rybník Řežabinec - významnou hnízdní lokalitou vodníhoptactva. Jednou z nejstarších obcí Písecka je Putim, jejíž existence je připomínána již koncem 11. století. V obci se nachází raně gotický kostel sv.Vavřince s kostnicí a fara ze 16. století. Zde se každoročně v říjnu koná atraktivní výlov Podkostelního rybníka. I tento okruh poskytuje turistůmmožnost prohlédnout si stavby lidové architektury (obce Ražice a Smrkovice). Pokud by se některý cykloturista zajímal o lesnictví, může navštívitškolní polesí Hůrky, které slouží pro praktickou výuku žáků Střední lesnické školy v Písku a je zde i naučná lesnická stezka. Na trase č. 1045 se mohouturisté pozastavit v Kestřanech a prohlédnout si raně gotický kostel sv. Kateřiny, ale také dvě unikátně zachovalé středověké tvrze. Horní tvrz pocházíze 13. století a Dolní z 15. století. V obci se nachází také výklenkové kapličky sv. Floriana a Jana Nepomuckého. Poslední trasa č. 1044 je spojnicí mezioběma okruhy a napojuje se na již zmiňovanou mezinárodní dálkovou trasu.

Podrobný popis turistický tras a cyklotras včetně terénních grafů najdete na stránkách Infocentra MÚ Písek (www.icpisek.cz). Podrobný rozpis vycházekPíseckými horami zpracoval emeritní profesor lesnické školy ing. Kopřiva viz www.icpisek.cz/docs/cz/vychdel.xml