Ubytování a pronájmy

Nabízíme Vám k pronájmu sály a pokoje Bílého domu na Křižatkách. Vhodné pro komorní i větší akce firemní i rodinné – uprostřed krásné přírody píseckých lesů, včetně kompletního vybavení a inventáře.

Ceník ubytování a pronájmu „BÍLÝ DŮM“
velký sál 2.500,-Kč / akce

pronájem při větších akcích - svatba, rodinná oslava aj.
1. den příprava, 2 den akce, 3. den vyklizení a uvolnění objektu

Cena zahrnuje pronájem sálu (vč. spotřeby elektrické energie), pronájem
zařízení a vybavení sálu a kuchyně dle inventáře (přejímku a předávku
provádí správce budovy).
Cena nezahrnuje závěrečný úklid (nájemce předá sál vč. kuchyně
a příslušenství ve stavu, v jakém si jej přebíral).

1.500,- Kč / den zahájení a ukončení akce v jednom dni
pokoje 300,- Kč při ubytování alespoň 2 osob
150,- Kč dítě do 12 let věku
350,- Kč pouze 1 osoba na pokoji
Ceník je platný od 1. dubna 2006. Uvedené ceny jsou včetně DPH.