Veřejné zakázky

Veškeré informace o veřejných zakázkách Lesů města Písku s.r.o. jsou uveřejňovány na profilu zadavatele v elektronickém nástroji eGORDION.Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Zadavatel je povinen zřídit „profil zadavatele“ na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisu.