Aktuality

Silný vítr, který se přehnal píseckem v noci na 8. srpna 2013 napáchal škody i v lesních porostech. Vyvrácené a rozlámané stromy začaly Lesy města Písku ihned zpracovávat a uvolňovat neprůjezdné cesty. Práce na odstraňování škod budou i nadále pokračovat. Žádáme proto návštěvníky Píseckých hor, aby nevstupovali do poškozených porostů a dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.

V rámci naučného areálu Kraj pod horou Mehelník - Přírodně naučný areál Semice - Flekačky je v těchto dnech dokončována expozice hornin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout horniny vyskytující se na Písecku.

stavba   nahled

Během dubna, května a června k nám na lesní pedagogiku zavítalo několik tříd z různých škol. Páťáci ze ZŠ Svobodná si vyzkoušeli jaké to je sázet malé stromky v lese, předškoláci z 9.MŠ Písek si vyzkoušeli hledat dalekohledem zvěř, co do lesa patří a nepatří. Z Bechyně k nám přijeli prvňáci a druháci a pozorovali zvěř v obůrce a dověděli se mnoho ze života zvěře, vytvářeli krásné palety z přírodnin, zjistili, jaký je rozdíl mezi lesní školkou a pasekou, také 4.C z Tylovy ZŠ přišla na procházku s píseckými lesníky. O Píseckých horách a hospodaření ve zdejších lesích získali informace studenti prvního ročníku gymnázia v Písku. Více ve fotogalerii

V lesích ve vlastnictví města Písku je v těchto dnech čilý ruch.  Zaměstnanci Lesů města Písku s.r.o. se snaží dohnat zpoždění jarních prací, které jim způsobila dlouhá zima. Holiny vzniklé po zimních těžbách musí být co nejrychleji znovu vysázeny.  Z vlastních lesních školek putují sazenice přímo na určená místa v lese.

Lesy města Písku s.r.o. plánují do poloviny května vysadit téměř 300 000 stromků různých druhů lesních dřevin. Převahu mají smrky a borovice. Do lesů se vrací zpět i jedle, modříny a douglasky. Z listnatých dřevin převládají duby a buky, na vlhká místa patří olše.

Lesy v okolí města Písku jsou známé pestrostí druhové skladby. Každá dřevina má jiné nároky na světlo, vlhkost či minerální bohatost půdy. Zkušený lesní personál těchto vlastností využívá a snaží se pro každou dřevinu najít optimální podmínky. Výsledky naší práce budou hodnotit další generace lesáků.

Lesnické řemeslo je specifické ve srovnání se zemědělci či průmyslem. Ti, když udělají chybu, tak ji mohou příští rok napravit, ale v lesnictví se napravují chyby až po 100 letech, proto je naším přáním dělat jich co nejméně, poučit se z historie a nepodlehnout neověřeným experimentům.

vyzvedvn          vyzvedvn01

Lesy města Písku jsou od loňského roku zapojeny do projektu "Škola + praxe = úspěch na trhu práce". V rámci tohoto projektu k nám přicházejí studenti závěrečného ročníku VOŠ lesnické Písek a zapojují se do praktických činností spolu s naším technickým personálem. Studenti mají možnost uplatnit své zkušenosti v lesnickém provozu. 

Studenti během praxí samostatně vytvářejí projekt na zalesňování a ostatní pěstební práce, vyznačují probírky a prořezávky, realizují odvoz dřeva, poznávají provoz ve školkách, seznamují se se zakládáním a údržbou plantáží vánočních stromků a mnoho dalšího.

Projekt je financován Evropskou unií.

Studenti_01