O naší společnosti

Vítáme Vás na webových stránkách Lesů města Písku s.r.o.
Naše společnost od svého vzniku vlastně opisuje moderní historii píseckých lesů. Městu Písek jsou v roce 1991 navráceny jeho historické lesní majetky, tedy lesní půda a lesní porosty (zákony č. 172/91 a 229/91). Tímto zákonným postupem se město Písek znovu stává jedním z největších vlastníků městských a obecních lesů v ČR. Lesní porosty jsou strategickým majetkem města Písku a naše společnost je pověřena jejich lesnickým obhospodařováním.
Lesy jsou však zároveň významným bohatstvím pro obyvatele a návstěvníky města. Budeme rádi, když v našich stránkách najdete dobrý zdroj informací a stanete se ukázněnými návštěvníky a poučenými přáteli píseckých lesů.

ing. Václav Zámečník
ředitel společnosti
Lesy města Písku s.r.o.