Amerika

AMERIKA                                                                  

Část píseckých lesů, která přiléhá k městu Písek, resp. k stejnojmenné vilové čtvrti města. Historický název této lokality Vyhlídky, pochází z dob, kdy tento vrch nebyl zalesněn a sloužil díky výhledu do kraje jako strážní stanoviště (do 15. století), odkud byly na upozornění zapalovány ohně. S rozmachem tzv. polaření byly tyto pozemky od roku 1861 pronajímány k pěstování zemědělských plodin a sloužily často jako jediný zdroj obživy chudých rodin. Omezovalo se tak vystěhovalectví a byla to jakási náhradní „Amerika“. Na návrh lesmistra Zenkera a s podporou starosty Pakeše se v roce 1886 započalo s intenzivním zalesňováním a budováním tzv. lesních sadů. Byly zde vysazovány také různé cizokrajné dřeviny (včetně těch původem z Ameriky). Z nich se nejvíce z lesnického hlediska osvědčila Douglaska tisolistá.

amerika2   amerika3   amerika4