Rozhledna Jarník

rozhledna_jarnikRozhledna stojí na okraji Píseckých hor, na hřebenu Kraví hory ve výšce 606 m. n. m. Ocelová konstrukce rozhledny má celkovou výšku 58 m, vyhlídková plošina je 35 m nad terénem. Na tomto místě již v historii usiloval Klub českých turistů o postavení dřevěné rozhledny na počátku minulého století. Byla však zřízena pouze jednoduchá hlídková požární věž na vrchu Provazce, která sloužila do roku 1918. Na rozhlednu vedou dvě schodiště - jedno pro výstup a druhé pro sestup - celkem 182 schodů. Horní část rozhledny slouží zároveň pro potřeby radiokomunikací, stavba na úpatí rozhledny obsahuje potřebná technologická zařízení.

Na výstavbě se fi nančně podílely fi rmy EUROTEL , Rádio PRÁCHEŇ a město PÍSEK. Na jaře 1997 byla stavba rozhledny zahájena a v říjnu 1997 byla celá rozhledna předána do užívání. Z vyhlídkové plošiny jsou krásné výhledy na písecké lesy, město Písek a jeho okolí, dohlédnete až na Šumavu, částečně i Brdy a Český les. Při abnormálně dobré viditelnosti a vhodných klimatických podmínkách jsou vidět i zasněžené vrcholky Alp.

rozhledna_jarnik2