Lesní pedagogika
Výběr z fotogalerie

O lese se učit v lese

 

Motto lesní pedagogiky: "O lese se učit v lese."

 Lesní pedagogika seznamuje veřejnost s lesním ekosystémem a s principy trvale udržitelného lesního hospodaření. Přibližuje smysl hospodaření a užitky, které les člověku přináší. Pomocí všech smyslů prohlubuje zájem veřejnosti o les, zlepšuje vztah člověka k lesu, podporuje rozvoj pozitivního vztahu k lesnímu hospodářství a smysluplné zacházení s přírodou.

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním, který úspěšně absolvoval certifikovaný kurz lesní pedagogiky. Jeho odborné znalosti, doplněné o pedagogické vzdělání mu umožňují poskytnout zajímavý a příjemný prožitek v lese. Všestrannost lesnické profese ( biologie, technika, ekonomika) umožňuje komplexní nahlížení problémů v krajině.

 
04.08.2017 publikoval: Pavel TůmaNahoru