O naší společnosti
Výběr z fotogalerie

Mají si kde hrát?

V Písku, v místě zvaném Logry, v těsném sousedství stejnojmenného sídliště se objevila podivuhodná stavba. Stavba, ze které má možná někdo radost, nám však přidělává starosti. K jejímu vybudování kdosi použil kmeny mladých stromů buku a javoru. Některé jsou z náletu, jiné z vysázené kultury. Spousta dalších stromů je poškozená oloupanou kůrou. A všude kolem poházené odpadky.

Je to dílo výrostků, kteří se nudí, když nemohou chodit do školy a učit se? Možná. Kdyby se učili jak mají a alespoň občas otevřeli učebnici biologie, dověděli by se, že oloupáním kůry přeruší stromům místa kudy vedou živiny a vodu do korun, strom je tím předurčen k záhubě, uschne. Vyřezání zdravých stromů z kultury je také nepochopitelné. Dokáže si ten někdo představit, kolik úsilí a práce dá vypěstovat takový strom? 

Asi většina z nás si v dětství stavěla různé skrýše a bunkry. I při vymýšlení takových her je však třeba řídit se zdravým rozumem a domýšlet, zda svými radovánkami někomu neškodím. Pokud někdo z vás, kdo čtete tento příspěk a poznáte místo kde stavba stojí a znáte toho, kdo ji vybudoval a doslova zdevastoval část příměstského lesa, pošlete ho k nám. Rádi mu mezeru ve vědomostech učiva biologie vysvětlíme, může si zkusit jak těžká je práce v lese a sám si vysadit stromky a následně se o ně starat.

Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o. Lesy města Písku s.r.o.

Lesy města Písku s.r.o.

 
15.04.2021 publikoval: Jiří Keclík
Nahoru