O naší společnosti
Výběr z fotogalerie

Záměr vyhlášení veřejné zakázky

Tisková zpráva – záměr vyhlášení veřejné zakázky

Společnost Lesy města Písku s.r.o. sděluje, že v souvislosti s očekávanou gradací lýkožrouta smrkového v zadavatelem spravovaných porostech a s tím spojené nutnosti likvidace napadených porostů v zákonem stanovených lhůtách hodlá v nejbližších dnech vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zajištění kapacit pro těžbu dříví harvestorem a navazující soustřeďování dříví vyvážecí soupravou.

Lhůta pro příjem nabídek neskončí dříve než 25.3.2019. Nabídky bude možné podat výlučně elektronicky prostřednictvím tzv. Elektronického nástroje.

Pro všechny zájemce o zakázku sdělujeme následující informace:

 • rámcová dohoda bude uzavřena na období do 30.4.2020, či do vyčerpání její předpokládané hodnoty
 • soutěž je jednokolová a rozdělená na části – tj. pro každý z deseti lesnických úseků bude vybrán jeden dodavatel, který bude následně plnit na základě vystavených výzev k plnění
 • v druhé polovině měsíce února bude uskutečněn bezplatný informační seminář pro zájemce, současně bude představen průvodce podáním nabídky tak, aby účastníci nebyli zbytečně v řízení vyloučeni z důvodu absence konkrétního dokladu, který vyžaduje zákon o zadávání veřejných zakázek
 • již nyní si mohou zájemci s předstihem vyžádat u příslušných orgánů:
  • výpisy z rejstříku trestů  (jak právnických osob, tak fyzických osob)
  • potvrzení finančního úřadu o neexistenci splatných daňových nedoplatků
  • potvrzení OSSZ o neexistenci splatných nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence
 • současně platí, že je-li účastníkem právnická osoba, má povinnost mít uvedeny své skutečné majitele (až na úroveň konečných fyzických osob) v nově zřizované evidenci skutečných majitelů https://issm.justice.cz/.

Lesy města Písku s.r.o. zdůrazňují, že jsou připraveny všem dodavatelům maximálně ulehčit administrativní náročnost spojenou se zadávacím řízením, která je nastavena stávající právní úpravou – zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek. Lze proto i doporučit návštěvu informačního semináře, který se uskuteční dne 11.3.2019 ve 14 hodin, místem konání je školící středisko zadavatele na adrese Na Křižatkách 1785, 39701 Písek.

V Písku dne 11.2.2019

Lesy města Písku s.r.o.

Ing. Václav Zámečník

jednatel společnosti

 
03.02.2019 publikoval: Jiří Keclík

‹‹ zpět na přehled článkůNahoru