O naší společnosti
Výběr z fotogalerie

Co je nového


výpis článků, strana:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Filmové natáčení v píseckých lesích

 
16.04.2019 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Několik záběrů do českého celovečerního filmu bude pořizovat filmová produkční společnost 18. dubna 2019 v píseckých lesích, konkrétně v lokalitách u řeky za Smetákem a v bývalém žulovém lomu. Žádáme návštěvníky o shovívavost a trpělivost s větším provozem technických vozů a ostatní filmové techniky. U řeky bude použita i filmová mlha.

Děkujeme

Ilustrační foto z natáčení loutkového filmu u Nového rybníka.


Vyvážecí vlek

 
04.04.2019 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Nový vyvážecí vlek na dřevo a klest jsme pořídili v rámci projektu "Pořízení stroje pro Lesy města Písku s.r.o.". Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, operace Technika a technologie pro lesní hospodářství. Cílem operace je investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.

 


Omezení vstupu do lesa

 
11.03.2019 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Žádáme návštěvníky lesa, aby omezili své vycházky do lesa a v žádném případě nevstupovali do lesních porostů. Mnoho stromů zůstalo nakloněných a stále hrozí jejich následný pád. Usilovně pracujeme na obnovení průjezdnosti cest a odstranění těchto nebezpečně nakloněných stromů. Věříme, že situaci brzy zvládneme a vše se vrátí do normálního stavu.

Cesta z Rozkročáku k Novému rybníku.


Víkendové řádění vichřice

 
11.03.2019 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Vichřice, která se přehnala píseckými lesy, způsobila hlavně v neděli značné škody. Cesty jsou zapadané stromy a neprůjezdné. Prioritou je cesty opět zprůjezdnit, což od pondělního rána děláme. Výši škod zjišťujeme a budeme ji během dne upřesňovat.

 


Záměr vyhlášení veřejné zakázky

 
03.02.2019 publikoval: Jiří Keclík

Tisková zpráva – záměr vyhlášení veřejné zakázky

Společnost Lesy města Písku s.r.o. sděluje, že v souvislosti s očekávanou gradací lýkožrouta smrkového v zadavatelem spravovaných porostech a s tím spojené nutnosti likvidace napadených porostů v zákonem stanovených lhůtách hodlá v nejbližších dnech vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zajištění kapacit pro těžbu dříví harvestorem a navazující soustřeďování dříví vyvážecí soupravou.


Novinky v pronájmu sálu Na Křižatkách

 
01.01.2019 publikoval: Jiří Keclík

1.1.2019 je vydán nový ceník pronájmu sálu. Vzhledem k rostoucím případům zarezervování prostor a neuskutečnění akce bez zrušení rezervace nebo omluvy, jsme nuceni vybírat zálohu na pronájem sálu. Od 1.1.2019 je tedy rezervace platná až po zaplacení zálohy 1000,- Kč. Při zrušení akce maximálně jeden měsíc před jejím konání je záloha vratná. 

strana:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Nahoru