O naší společnosti
Výběr z fotogalerie

Co je nového


výpis článků, strana:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Příchod jara

 
10.03.2018 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Na jižních svazích Píseckých hor zbývají poslední zbytky sněhu a objevují se první poslové jara. Věřme, že zima je pryč a čekají nás příjemné jarní dny.

 


Prodej vánočních stromků

 
29.11.2017 publikoval: Luděk Kvíčala
Lesy města Písku s.r.o.

Vánoce se blíží a my pro vás opět připravujeme vánoční stromky. Jejich prodej bude jako každý rok na hájence Jarník každý den od

7.12.2017 do 23.12.2017

denně od 8 do 16 hodin

K dostání budou následující druhy vánočních stromků:

smrk ztepilý smrk stříbrný smrk omorika borovice lesní borovice černá jedle bělokorá jedle obrovská jedle kavkazská jedle korejská jedle ojíněná

 


Obnovené rybníky

 
15.11.2017 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

14.11.2017 byla slavnostně přestřižena páska a "otevřeny" tři nové rybníky, které kdysi plnily funkci zadržování vody v krajině. Tato funkce byla obnovena a navíc by měly sloužit i jako protipovodňová opatření pro obce Údraž a Jehnědno. Hráze i okolí rybníků jsou "surové", ale věříme, že se během příštích let břehy zazelenají a do komplexu Písechkých hor zapadnou.


Nový traktor

 
14.11.2017 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Náš vozový park se rozrostl o nový traktor značky New Holland. Projekt "Pořízení stroje pro Lesy města Písku s.r.o." byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů - technika a technologie pro lesní hospodářství.

     

 


Nedělní vichřice

 
30.10.2017 publikoval: Jiří Keclík
Lesy města Písku s.r.o.

Vichřice,která se během neděle 29.10.2017 přehnala píseckými lesy, napáchala velké škody. Vyvrátila mnoho stromů, některé popadaly do oplocenek, které musíme opravit. Tím škody ještě narostly. Již v neděli odpoledne jsme začali uvolňovat cesty, které byly neprůjezdné kvůli vyvráceným stromům.

V souvislosti s tím žádáme všechny návtěvníky lesů, aby nevstupovali do lesních porostů. Některé stromy nejsou zcela vyvrácené, jsou narušené a hrozí jejich následný pád. Děkujeme!


Sucho a kůrovec

 
18.07.2017 publikoval: Luděk Kvíčala
Lesy města Písku s.r.o.

Nepříznivé klimatické podmínky, sucho a vysoké teploty, jsou největší příčinou rozvoje kůrovce - lýkožrouta smrkového. Napadá smrkové porosty oslabené suchem a ty nejsou schopné se bránit a hynou.

Abychom předešli ještě většímu rozšíření kůrovce, zpracováváme takto napadené stromy, asanujeme je vhodnými insekticidy a v co nejkratším termínu odvážíme z lesa. Do postřiků se přidává barevná kontrastní látka, abychom rozlišili ošetřené a neošetřené kmeny. Proto se můžete v lese setkat s modrými či fialovými stromy.

strana:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Nahoru